વર્ષ ૨૦૧૪ના મે માસમાં વ્હાલા પ.પૂ.સ્વામીશ્રીનું હિંમતનગર ખાતે વિચરણ હતું.

     વ્હાલા પ.પૂ.સ્વામીશ્રીએ જાહેરસભામાં ખૂબ બળપ્રેરક લાભ આપ્યો.કથાવાર્તા બાદ પ.પૂ.સ્વામીશ્રીની સ્થાનિક હરિભક્તોના ગૃહે પધરામણી રાખવામાં આવી હતી.

     એક હરિભક્તનું ઘર સોસાયટીમાં અંદર હતું. તેથી વ્હાલા પ.પૂ.સ્વામીશ્રી તેમની સોસાયટીમાં પધારતા હતા.ત્યાં સોસાયટીની બહાર પરોક્ષના બે ભગવાધારી સાધુ ઊભા હતા.

      આ ભગવાધારી સાધુઓ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતોને જોયા ને તેઓ તરત જ તે હરિભક્તના ઘરે વ્હાલા પ.પૂ.સ્વામીશ્રીનાં દર્શન કરવા આવ્યા.તેમના નિર્દોષ પ્રેમને વશ થઈને વ્હાલા પ.પૂ.સ્વામીશ્રીએ તેમને આશીર્વાદ આપી દીધા કે, “જાવ, અબ તુમ્હારા ભી કલ્યાણ હોગા.”

     આમ, પરોક્ષના સાધુઓના પણ વ્હાલા પ.પૂ.સ્વામીશ્રી કલ્યાણ કરીને તેમનો જન્મ સફળ કરે છે.